วิสัยทัศน์กรมสรรพสามิต : องค์กรพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน   ค่านิยมกรมสรรพสามิต (STARS) : S = Standardization  ความมีมาตาฐาน  T = Transparency  ความโปร่งใส  A = Accountability  จิตสำนึกความรับผิดชอบ  R = Rapid&Simplicity  ความรวดเร็วและเรียบง่าย  S = Satisfaction  ความพึงพอใจ
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
โครงสร้างองค์กร
สินค้าและบริการที่จัดเก็บ
ความรู้เรื่องอัตราภาษี
สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร
สรรพสามิตพื้นที่ตาก
สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์
สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย
สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dream weaver stats
สถิติผู้เข้าชม

 

.

 
นายอานนท์ พรหมหิทธิ์ นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการ เป็นตัวแทนท่านสรรพสามิตพื้นที่ตาก
ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
มอบผ้าห่มกันหนาว รวมใจต้านภัยหนาว
ส่งต่อรอยยิ้ม...แห่งไออุ่น ปีที่ 14
ณ โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าวิทยาคม อ.บ้านตาก จ.ตาก
 
 
ข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัด
ตากร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานจังหวัด
ตาก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556
 
ข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัด
ตากร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในโอกาส "12 สิงหา
พระบรมราชินีนาถ" ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดตาก บ้านท่าตะคร้อ ตำบลประดาง อำเภอ
วังเจ้า จังหวัดตาก
 
 
นางวิไลพรรณ หอมบุบผา สรรพสามิตพื้นที่ตาก
มอบสื่อการเรียนรู้แก่ผู้แทนโรงเรียนตามโครงการ
"มอบสื่อการเรียนรู้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ตาก ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก
 
 
บุคคลากร สำนักงานสรพสามิตพื้นที่ตาก
ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา "โครงการเพิ่มประสิทธ
ภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี" ณ ไร่องุ่นหัวหิน
ฮิลล์ วินยาร์ด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
คู่มือประชาชน กรมสรรพสามิต ดาวน์โหลด
    
 
    
 
     
 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

นายสมชาย พูลสวัสดิ์

อธิบดีกรมสรรพสามิต

นางสดศรี พงศ์อุทัย

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6

างวิไลพรรณ หอมบุบผา

สรรพสามิตพื้นที่ตาก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก
http://tak.excise.go.th
tel.0-5551-1006,0-5551-2499 fax. 0-5551-1006,0-5551-2499 ต่อ 107